In mijn eerste blog schreef ik al over de teamontwikkelingstheorie van Tuckman, en het belang van een goede ‘adjourning’. Nu de meeste competities erop zitten, richten veel coaches hun vizier op het nieuwe seizoen. Ook al weten we nog niet precies hoe dat er straks gaat uitzien, waar je als coach wel controle over hebt, is het vormen van een nieuw team, of het aanvullen van een bestaand team. In het model van Tuckman: ‘forming’.

Als de competities weer van start gaan, wil je het liefst zo snel mogelijk een goed samenwerkend team. De piramide van Lencioni biedt handvatten (beter dan het model van Tuckman) om dit te bereiken.

Naar een succesvol en effectief team

Kortgezegd komt het hier op neer: volgens Lencioni is binnen de groep eerst (1) een fundament van onderling vertrouwen nodig, om (2) constructieve discussies en conflicten met elkaar te kunnen voeren. Beide zijn een voorwaarde voor (3) duidelijkheid over de te varen koers en de bereidheid bij iedereen om zich hiervoor in te zetten. Vervolgens is het nodig dat (4) teamleden elkaar aanspreken op goed en minder goed gedrag. De laatste stap (5) is dat iedereen persoonlijke belangen ondergeschikt stelt aan die van het team. De meest succesvolle en effectieve teams zijn de teams die aan deze vijf voorwaarden voldoen.

De basis

Het fundament van vertrouwen is essentieel. Sporters die zich niet goed voelen in de groep, durven minder snel hun mening te geven en worden daardoor niet gehoord. Ze zijn sneller geneigd keuzes te maken op en buiten het veld, die goed zijn voor henzelf, en misschien minder goed voor het team. Wat je dan ook vaak ziet in teams waar weinig vertrouwen heerst, is een eilandjescultuur en struisvogelpolitiek.

Lange-halen-gauw-thuis

Veel teamleiders (in sport en bedrijfsleven) vergeten de eerste twee stappen. Zij willen snel meters maken en de te varen koers helder hebben: doelstellingen, plannen, rollen, etcetera. Dat gaat lekker snel, maar zij slaan hierbij de eerste twee essentiële stappen over. En daar krijgen ze vaak later in het seizoen (meer of minder) last van.

Een sfeer van vertrouwen, waarin teamleden discussies en conflicten met elkaar aangaan, ontstaat niet vanzelf. Hier moet je ruimte voor maken en de groep bij helpen en coachen. Het creëren van een basis van vertrouwen, daar kan je het beste nu mee beginnen. Ook in tijden van Corona. Wie hier nu mee start, heeft ‘straks’, aan het begin van het nieuwe seizoen, al een heleboel meters gemaakt.

Hoe dan?

Elkaar leren kennen en begrijpen is een goed begin. Bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke voorkeuren, maar ook wat betreft privéleven, normen en waarden.

6 tips

1.     Een voorwaarde voor het opbouwen van een basis van vertrouwen, is elkaar regelmatig zien. Dus: plan een serie (online) meetings in met het team. En belangrijk: iedereen is steeds aanwezig én doet mee (dus iedereen levert steeds ongeveer evenveel input)

2.     Stel iedere meeting een onderwerp centraal, met één bijbehorende vraag, aan de hand waarvan de teamleden elkaar (nog) beter leren kennen. Bijvoorbeeld:

  • Privéleven (Wat is je mooiste jeugdherinnering? Of: welke plannen had je voor komende zomer?)
  • Persoonlijke voorkeuren (Hoe laad je graag op na een vermoeiende dag?)
  • Wensen (Hoe zie je je rol komend seizoen? Of: waar zie je jezelf over 10 jaar?)
  • Normen (…?)
  • Waarden (…?)

3.     Om het draagvlak te vergroten, kan je het telkens een subgroep van spelers de opdracht geven te bepalen welk onderwerp centraal staat, en welke prikkelende vraag gesteld zal worden.

4.     Zelf maak je onderdeel uit van het team, dus je doet aan deze gesprekken natuurlijk gewoon mee! En dit geldt ook voor andere stafleden.

5.     Houd het kort. Het is effectiever dat je twee keer per maand een meeting van 45 minuten inplant, dan eens per twee maanden drie uur.

6.     Wacht niet totdat het team compleet is, hiermee gaat veel kostbare tijd verloren. Natuurlijk verandert de dynamiek weer zodra er nieuwe spelers aan het team worden toegevoegd. Maar dat is geen reden om niet alvast te starten met het creëren van vertrouwen binnen de groep sporters die er nu al wel zijn.

That’s it!

Heb je het uitgeprobeerd, of aanvullende ideeën? Laat een reactie achter!

#Succes